Play

すみません、このめんたまを見つけたんですけど、あなたのではありませんか?

sumimasen, kono mentama wo  mitsuketan desukedo,  anata no dewa arimasenka?