Play

僕はこの箱の中に鼻くそを保管しています。

boku wa kono hako no naka ni hana kuso wo hokan shiteimasu.